Virksomhetskritiske IT-løsninger til Apoteke og e-helseområdet

Vi har spisskompetanse om velferdssektoren i hele verdikjeden fra utvikling til leverandørleddet for å kunne tilby våre kunder forretningssystem tilpasset deres behov og forutsetninger.

Pharmasolutions er et datterselskap til det børsnoterte Addnode Group AB. Vi har samlet et team av spesialister som er delaktig i utvikling og leveranser av IT-system til Apotek og e-helse markedet i Norge og Sverige.

Våre ansatte har både erfaring og kompetanse for å utvikle markedets beste forretningssystem til dette markedssegmentet.

Ta kontakt så forteller vi mer.

Henrik Larsson

CEO, Pharmasolutions AS

E-post Les mer

Simonette Rahmberg

CEO, Canella AB

E-post Les mer

Andreas Wikholm

Styreleder, Pharmasolutions AS

E-post Les mer

Ali Ghoce

System Specialist, Pharmasolutions AS

E-post Les mer

Pressemelding

Addnode Group AB etablerer nytt programvareselskap med fokus på e-helse og løsninger til Apotekmarkedet

Stockholm/Oslo 7 Juli 2016 Det børsnoterte selskapet Addnode Group AB har etablert datterselskapet Pharmasolutions AS. Selskapet samarbeider med to parter og skal levere programvare innen e-helseområdet til det norske markedet, med fokus på Apotekmarkedet.

IT-leveranser til det norske Apotekmarkedet utgjorde i 2015 ca. 500 millioner kroner og forventes å vokse ytterligere i takt med en økt digitalisering innen e-helseområdet. Addnode Group AB etablerer et norsk datterselskap Pharmasolutions AS, med fokus på virksomhetskritiske forretningssystemer innen e-helse- og apotekmarkedet. Selskapet vil bli ledet av Henrik Larsson, som har lang erfaring som leveranseansvarlig for virksomhetskritiske løsninger til dette markedet. Selskapet har underskrevet en strategisk avtale som sikrer at både utviklings- og leveranseorganisasjonen allerede er på plass.

Dette er en veldig spennende satsning, og jeg ser frem til å bygge opp Pharmasolutions. Visjonen er å bli en ledende leverandørene for stabile og kvalitetssikrede systemer innen området Apotek og e-helse, sier Henrik Larsson.

Vi er glade for å kunne starte opp det nye selskapet, som har fokus mot kunder i det norske markedet. Vi har god bransjekunnskap og en bevist leveransedyktighet hva gjelder bedriftskritiske systemer. Jeg ser et stort potensial, sier Andreas Wikholm, ansvarlig for Addnode Groups forretningsområde Process Management.

Pharmasolutions vil inngå i forretningsområde til Process Management, hvor egenutviklet programvare brukes av et stort antall norske og svenske myndigheter og anvendes i flere enn 270 av Sveriges 290 kommuner. Forretningsområdet er en av Sveriges ledende leverandører til offentlig sektor.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Andreas Wikholm, ansvarlig for Addnode Groups forretningsområde Process Management
Telefon: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com
Staffan Hanstorp, konsernsjef Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Takk! Din e-post har blitt sendt til oss

Pharmasolutions AS er en del av det Svenske børsnoterte selskapet Addnode Group AB.
Addnode Group leverer virksomhetskritiske IT-løsninger til offentlig og privat sektor. Vi erverver og utvikler selskaper som leverer IT-løsninger for kundespesifisert behov.

Hver dag benytter 500 000 ingeniører våre løsninger for å utvikle og vedlikeholde produkter, bygninger og byggeplasser. 100 000 ansatte i offentlig sektor benytter våre løsninger for kommunal og offentlig forvaltning. Vi er 1 200 medarbeidere i Sverige, Danmark, Finland, India, Norge, Serbia, Slovakia, Storbritannia, Tyskland, USA og Østerrike. Omsetningen i 2015 var 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. For mer informasjon: www.addnodegroup.com

Kontakt oss